Ohnutá klikovka sekačky, její projevy a důsledky

Vibrace sekačky, případně odpadávání a praskání součástek nevěští nic dobrého. Příčinou bývá ohnutá kliková hřídel. Rádi vám vysvětlíme jak tomu předejít a co se vlastně se sekačkou děje. Ohnutá kliková hřídel bývá nejčastějším důvodem pro likvidaci sekačky, ale věříme že prevence pomůže výrazně prodloužit životnost sekačky. Článek je pokud možno psán pro laiky, kterým rádi poradíme a problém vysvětlíme.

Projevy sekačky na základě ohnutí klikové hřídele:

 • nadměrné chvění a vibrace
 • prasknutí rukojeti
 • utržení šroubů výfuku
 • stříkání benzínu přes víčko nádrže
 • mohou v nejhorším případě, skončit vypadnutím nože vlivem volného šroubu nebo prasknutím unašeče
 • utržení klikové hřídele s nožem na základě dalšího používání
 • sekačku nejde nastartovat
 • nůž ve kterémkoliv místě šasi nesmí trčet mimo něj

atd..

Sekačka zespodu

Co to je kliková hřídel ve vztahu k tomuto článku? Je to součást motoru kdy se jedna část pohybuje v motoru a druhá část klikovky vychází z motoru ven a je k ní přichycen unašeč nože, sekací nůž a celé je to staženo středovým šroubem.

Co je to unašeč nože? zpravidla hliníková součástka nasazená na klikový hřídel. Na unašeči bývají obecně střižné výstupky zajišťující nůž ve správné poloze pro sekání.

Unašeče nože sekačky

Jak můžu ohnout klikovou hřídel? Klikovku ohnete vždy nárazem rotujícího nože do pevného předmětu. Nejčastější pevné předměty na zahradě bývají obrubníky, trubky po konstrukcích (ploty, odříznuté držáky na klepání koberců...), pařezy, skladovaný materiál (např.desky,lešení..), které se snažíme dosekat sekačkou, vyvýšené kanalizační vpusti.., neexistuje varianta bez nárazu anebo to "samo"

Sestava klikovky

Jak můžu předejít ohnutí klikové hřídele na zahradě? Neznámý nebo nově sekaný terén seču na vysoko. Nezvedám sekačku na předměty, které se mi nevešly pod šasi (nůž je zapuštěný, dovnitř sekacího prostoru). Pařezy se dají odstranit frézováním ( mj. tuto činnost provádí v rámci služeb i firma TURPIL viz. sekce rizikové kácení).

Má sekačka nějaké jistící mechanismy proti ohnutí klikové hřídele? Ano sekačka má několik jistících systémů, ale VELMI záleží na síle a způsobu nárazu. Proto se může stát že některý z nich zajistí to že náraz nemusí být vždy pro sekačku fatální.
které to jsou?:

 • nůž - konstrukce nože musí být taková že jej ohnete, ale nemůže prasknout a utrhnout se
 • unašeč - unašeč je přitažen předepsaným momentem, překročí-li se tato mez nárazem měly by střihnout střižné kolíky a nechat protáčet nůž bez plného přenosu síly motor. Unašeč vyměňte, neprovozujte takovou sekačku, dlouhodobě to může být riskantní. Unašeč se nepokoušejte opravit, ztratil by svůj smysl.
 • Klínek na zapalování- ten je nasazen pod krytem startování a jeho kontrolu lze provést pouze sundáním startování sekačky a odkroucením matice "ventilátoru" - magneta. Střižený klínek rozhodí zápal sekačky a proto jiskra bude dodávána v nesprávnou chvíli. Proto sekačku nebude možno nastartovat, anebo ji nastartovat půjde ale velmi těžce, nejspíše se špatným chodem.

 

Jaký je způsob opravy? Tato oprava je vždy nákladná a koliduje s rozhodováním zda je ještě rentabilní nebo ne. Proto je dobře si nechat opravu nacenit, ale zcela běžně se komplet opravy pohybuje okolo 5 000 vč. DPH. Nedoporučujeme jako způsob opravy jakékoliv rovnání klikové hřídele jednak nejde docílit ideálního stavu, a rovnáním klikovky nevíte jak vypadá materiál uvnitř, ať už vlivem nárazu nebo rovnáním samotným. Výsledkem může být utržená kliková hřídel během sekání. Běžně se při této opravě kliková hřídel mění, mění se gufero olejové vany (tj. těsnící kroužek kolem klikovky), olej, unašeč, nůž, klínek magneta "ventilátoru", přetěsnění olejové vany.
Na základě stavu a stáří sekačky jako celku, je možné uvažovat i nad variantou výměny motoru, kdy např čínské motory mohou být řešením na dožití sekačky (mnohdy se pohybují v cenách servisu-výměny klikovky.

Potřebujete-li zkonzultovat podezření na ohnutou klikovku Vaší sekačky ozvěte k nám - kontakt