Jak připravit zahradu před instalací robotické sekačky

Robotická sekačka v podstatě jakékoliv značky výrazně pomůže s údržbou trávníku. Jsou ale jisté detaily, které drobnou úpravou vyeliminují potřeby dosekávání, ať už sekačkou nebo vyžínačem. Přesto přese všechno považujte vyžínač za běžný doplněk k robotické sekačce (Např FSA 57-STIHL). Nedokošky vznikají zpravidla u plotů a vyvýšených míst jako stěny zídky... (jedná se o 5-10 cm od překážky), dle našich doporučení je však můžete výrazně vyeliminovat už v přípravě. Uvažujete-li už teď o robotické sekačce třeba s odloženým nákupem za měsíc nebo rok, začněte už teď pracovat na úpravách, jde o to že v případě dosypávání hlíny nebo různém kopání na hlínu, samotný provoz sekačky moc nedovoluje zatáhnout plochu vysetým trávníkem, takovou plochu je pak třeba ohradit proti najíždění sekačky.

Naše firma TURPIL instaluje obvodový kabel pro robotické sekačky strojně, 4-5 cm do hloubky. Instalace pokládačkou kabelů je min. o 1/2 rychlejší a vzniklá rýha je do 14 dnů zcela neznatelná.

 1. Před samotnou instalací je potřeba posekat trávník, ideálně na + - 4 cm
 2. Tam kde by mohla sekačka dosekávat i přes chodník, tzn. bez dosekávání vyžínačem, je potřeba mít obrubníky, dlažbu i trávník v rovině.
 3. Zasypejte si díry na trávníku. Sekačka není moc náročná na ideálně rovný a zválcovaný trávník, ale vyložené díry je potřeba srovnat nebo zmírnit jejich hrany.
 4. Pokud je to možné, sesaďte různé drobné keře a keříčky do skupin, kterou se pak při instalaci může vyčlenit mimo sekání, to stejné platí i o zahradních prvcích. Samozřejmě jsou věci které nepřemístíte atd. Rybízy, angrešty.. Většinou k nim stačí přidat kolíky pro narážení sekačky, které budou vtlučeny do země.
 5. Nízké větve je lépe ostříhat nebo převislé přizvednout nebo ostříhat
 6. Prvky které jsou nad zemí 20 cm není potřeba řešit co je pod tuto mez je lépe při instalaci vyčlenit ze sekání-např.poklopy 
 7. Stromy a keře nad 4 cm není potřeba řešit, k tenčím přidejte min. jedno zpevnění. Sekačka nenaráží silou, ale udělá to mnohokrát v průběhu roku.
 8. Kopce a svahy. Sekačka si dle svých parametrů s tím umí poradit, ale ne se všema, a je ještě rozdíl zda je náklon na obvodových a naváděcích vodičích anebo zda je sklon jen v sekané ploše. Jsou-li náklony opravdu velké např. kvůli kaskádovému pozemku, je lépe takové plochy vyčlenit ze sekání a např. osadit zimolezy, skalníky apod. Částečně se dá pomoct i sekačce, např. výměnou kol za více trakční, nebo těžkýma kolama... většinou podle možností výrobce robotických sekaček.
  obvyklý max náklon robotické sekačky GARDENA je do 35 % a u STIHL iMOW 35 % - 45 % dle modelu
 9. Zůžená místa-snažte se připravit pokud možno co nejširší průjezd. Obecně nejužší průjezdy jsou v návodech kolem 1 m, doporučujeme alespoň 1,5 m. Je-li to méně stojí za to průjezd posoudit a zkontrolovat.
 10. Nabíječka je napájena 230V, Proto je potřeba vhodné umístění s přístupem k elektřině, nabíječku musíme umístit do vodorovné polohy s tím že přímý nájezd a okolí musí být také pokud možno co nejrovnější alespoň 2 m. (nemusí být ideální rovina)

 

Videonávody k instalaci naleznete po kliknutí na obrázek:
Videonávod  Videonávod RMI