Jak je to s palivovým dřívím

Jak to je s palivovým dřívím?

 
Vytápění domu je jednou z nejvyšších položek rodinného rozpočtu. Jak efektivně vynaložit prostředky při pořizování palivového dřeva?
 
Tento článek je třeba brát jako velkou zkratku poměrně obsáhlého tématu, pomůže však dostat základní náhled na dřevo jako palivo.
 
Palivové dřevo se dělí na dřevo měkké (smrk, borovice, modřín, vrba, olše, topol, bříza, vrba...) a dřevo tvrdé (dub, buk, habr, jasan, ovocné stromy - jabloň, třešeň a další). Měkké dřevo má menší hustotu dřeva, rychleji hoří a jehličnaté stromy více zanášejí pece kvůli pryskyřici. Nízká hustota dřeva je výhodná při schnutí dřeva, kdy je čas schnutí výrazně nižší, než je tomu u dřeva tvrdého. 
Tvrdé dřevo má vyšší hustotu, pomaleji schne, je těžší. Jako palivo déle a pomaleji hoří, žhavé uhlíky vyhasínají déle, nežli uhlíky dřeva měkkého.
 
 
Palivové dřevo je možné koupit ve vícero podobách:
  • na kubíky, nebo též v celých délkách a plnometrech ukládaných,
  • v prostorových metrech sypaných,
  • v prostorových metrech ukládaných.
 
Dřevo může být štípané/neštípané a krácené (př. na 30 cm), nebo v metrech.
 
Dřevo do pece si tedy kupujete v závislosti na tom, kolik jste ochotni si dát s dalším zpracováním práce, anebo podle stavu vašeho konta.
Zde je třeba uvést jak je to doopravdy s mírami.
 
Plnometr = 1m3 dřeva tj.100% dřeva, nejčastěji kupovaného v celých délkách-nejčastěji to bude dřevo přivezené na Tatře s hydraulickou rukou-S touto variantou je poté nejvíce práce,ale zpravidla finanční efekt je nejlepší.Dřevo je změřeno na délce a průměru ve středu kmene,a v kubírovacích tabulkách je vyhledán správný objem dřeva.Takto je zapsána celá fůra dřeva a to je to co kupujete.
 
Prostorový metr = 0,54 – 0,68 m3 (tj.plnometru v závislosti na dřevině a způsobu naukládání) tj.až 70% dřeva a 30 % vzduchu-nejčastěji je toto vyráběno na štípačkách anebo automatech a naukládáno do přepravních nebo ukládacích boxů,pro snadné změření a kontrolu naukládání.Zpravidla je toto dříví nakráceno na 30 cm nebo jinou požadovanou délku
 
Prostorový metr sypaný=0,5m3 . objem dřeva by měl být  cca 50%-60 %.Toto palivo je většinou vyráběno na automatech a rovnou nasypáno na auto anebo v síťových přepravních baleních na paletách.Nedá se sypat lépe nebo hůře,ale také proto opticky vychází cenově nejlépe,ale je potřeba počítat.Dřevo je naštípáno a nakráceno na 30 cm nebo jinou požadovanou délku – z kratších polen je i více naukládáno než z delších.
 
Pro Vaši představu nyní uvedeme několik počtářských operací,ze kterých byste si mohli udělat jasno co a za kolik kupujete
 
Poměr dřevo
/vzduch
Cena cca za buk
Cena za jednotku
Finální cena
za m3buku
1m3
(dřevo na kubíky-plnometry)
100% / 0%
1250,-
1250,-
1PRM
(prostorový metr ukládaný-nařezáno na 30 cm)
70%/30%
1650,-
2145,-
1PRMS
 (prostorový metr sypaný-nařezaný na 30cm)
50%/50%
1100,-
2200,-
 

Ceny jsou pouze orientační a jsou uvedeny vč.15 % DPH